2017. gada 12. maijā fonds uzsāk Rīgas Brāļu kapu Centrālo vārtu kreisās puses
restaurāciju. Restaurēsim tēlniecisko grupu ''Sērojošie jātnieki'', vārtu priekšejās
un sānu sienas.

 

 

Pateicamies par ziedojumiem:

DVCV pārstāvniecībai Latvijā     1000.00 EUR
Vilim Vītolam                               200.00  EUR
AS SAF Tehnikas kolektīvam     1500.00  EUR

 

 

Fonda adrese: Merķeļa iela 13 , Rīga LV-1050, 428 .kab., mob. 29407487

Konti:

  • EUR - LV37 UNLA 0050 0038 5321 9 A/S SEB Banka
  • USD - USD  LV14 UNLA 0050 0038 5324

 

Ziedojumu tālrunis: 9000 64 80 -1 zvans – 1.42 EUR

Mājas lapa – www.rbkfonds.lv

 

RBKF prezidents ģenerālis J. Vectirāns, valdes priekšsēdētāja M. Stirna